Wat is een AED

Een AED (Automatische Elektronische Defibrillator) is een apparaat dat gebruikt wordt wanneer iemand een hartstilstand heeft.

Wat gebeurt er bij een hartstilstand?

Bij een hartstilstand staat het hart niet echt stil, maar pompt het niet goed waardoor de organen en de hersenen geen zuurstof krijgen. De hartkamers trekken heel snel en chaotisch samen. Dit heet ook wel ventrikelfibrileren. Met een AED geef je een elektrische schok waardoor het hart weer in normaal kan komen (defibrilleren). Hoe eerder een AED wordt ingezet, hoe groter de kans dat het hart weer in een normaal ritme komt.

Leer reanimeren!

In Nederland mag iedereen in een noodsituatie een AED gebruiken. Een AED is makkelijk te bedienen. Het apparaat vertelt je wat je moet doen. Naast een AED inzetten, is het belangrijk om te kunnen reanimeren. Door te reanimeren houd je de kleine bloedsoploop op gang en zorg je ervoor dat de hersenen zuurstof krijgen.

Vragen over AED’s

Hoe werkt een AED?

Een AED geeft gesproken instructies. Meestal heeft de AED twee knoppen; een aan/uit-knop en een knop om een schok te geven. De AED heeft elektroden die je op de borst van het slachtoffer plakt. Het apparaat maakt een analyse van het hartritme en geeft dan advies om wel of geen schok te geven.

Mag een AED gebruikt worden op kinderen?

De gewone AED is geschikt voor kinderen boven de 8 jaar. Sommige AED’s hebben speciale kinderelektroden die ervoor zorgen dat het kind minder stroom krijgt. Bij andere AED’s zit de aanpassing voor kinderen in het apparaat verwerkt. Als er geen aangepaste AED is, gebruik dan de standaard AED voor volwassenen.

Onze AED’s zijn geschikt voor volwassenen en kinderen.

Een set universele elektroden voor de Lifepak CR2 AED’s. Door de baby/kind-knop van de AED zowel te gebruiken op volwassene als kind slachtoffers.

Kan een AED verkeerd schokken?

De AED geeft geen schokopdracht als:

  • het slachtoffer bewusteloos is, maar het hart goed functioneert
  • er geen hartactie meer is en het hart helemaal stilstaat

Een AED geeft dus geen schok als dit niet noodzakelijk is.

Waar hangt een AED?

Steeds meer particulieren hebben een AED en stellen deze beschikbaar voor noodgevallen. AED’s zijn vaak ook te vinden in winkelcentra, (zorg)instellingen, scholen en (sport)verenigingen. Als jij ook aangemeld bent als burgerhulpverlener, kun je in de HartslagNu-app of op Mijnhartslagnu.nl zien waar de AED’s in de buurt hangen.

De AED’s van wijkraad Laarveld-Hushoven zijn hier te vinden.

HartslagNu-app

Alarmeren op basis van je GPS, dus waar jij op dat moment bent

Na een reanimatie

Het meemaken van een reanimatie kan ingrijpend zijn

Meer over nazorg

HartslagNu alarmeert je met telefoonnummer 

+31 642500512​

Download hier de HartslagNu app!

bron: https://www.hartslagnu.nl