Welkom op de website van de AED Stichting Laarveld-Hushoven.

In Nederland worden dagelijks bijna 400 mensen getroffen door een hartstilstand. In een dergelijke situatie is het van belang dat er snel en juist gehandeld wordt in de minuten na de stilstand. Om de situatie te stabiliseren zijn een AED en een burgerhulpverlener letterlijk van levensbelang.

Deze stichting springt daarop in en draagt zorg voor de aanschaf en onderhoud van AED’s voor Laarveld en Hushoven. Daarnaast coordineren wij trainingen, zodat er voldoende BHV’ers in onze wijk zijn.

Om onze wijk blijvend leefbaar en veilig te houden is geld nodig. Daarom attenderen en vragen wij u een donatie te doen. Zo houden wij samen onze (groeiende) wijk ook in de toekomst veilig.

Logo AED-LVH